วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

ไม้ดอก ไม้ประดับตกแต่ง ( Flowering and Ornamental Plants )

เอื้องหมายนาด่าง

หนวดปลาหมึกด่าง

สายสะพายจอมพล

สายฝนด่าง

วาสนาราชินี

ลิ้นมังกรแคระด่าง

รวยไม่เลิกด่าง

มุจรินทร์ด่าง

พุดด่าง

พัดนางชีด่าง

ไทรด่าง

จั๋งด่าง

เข็มพิกุล

เกล็ดกระโห้ด่าง

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ไม้ดอก ไม้ประดับ Flowering and Ornamental Plants

หางกระรอก

หนามแดงเมื่อสุก

สัปรดสีเกาะต้นไม้

ลิปซาลิสเขากวาง

พรมกำมะหยี่

เข็มโบว์

แคปปิตาต้า

ฮารีสซี่

ฟันเกียน่า

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ไม้ดอก Flower

ดองดึง

เข็มโบว์

สายน้ำผึ้งสีชมพู

หีบไม้งามดอกหอม

กระดังงาสงขลา

ชมพูฮาวาย

ดอกมะแว้งเครือ

ดาราพรรณาราย

ไม้แขวน,ไม้เลื้อย Climbing Plants and Vines

ลิปซาลิส

เดปหูช้าง

กาสามปีก

ไม้ตกแต่งภายใน,ภายนอกอาคาร The plants has interior decoration , building outside

โชคดีมีทรัพย์

เงินเต็มบ้าน

ให้ในเทศกาลต่างๆ

ยมเงินยมทอง

ทองไหลมา

แคตตัสจัด

กุหลาบหิน

สตอเบอรี่ประดับ

สัปรดสี
แซ่หางม้า

กล้วยไม้ Orchids

ซุ้มกระต่ายเขียว

ลิ้นมังกร(กล้วยไม้ดิน)


ตากาฉ่อ


พญาไร้ใบ


กล้วยไม้ดิน